Landet På Midtfyn

En landsbyklynge

Gislev, Kværndrup og Ryslinge

Forsiden Videoteket Landsbyklyngen Attraktioner Kalender Kontakt os

Kommunikationsgruppen


Kommunikationsgruppen er nedsat af styregruppen, med det formål, at varetage al kommunikation til og fra styregruppen.


Det er således kommunikationsgruppens ansvar at varetage kontakten til øvrigheden, herunder pressen, de kommunale kontorer og de øvrige befolkning.

Ligeledes varetager kommunikationsgruppen styringen af- og opdateringen af hjemmesiden www.landetpaamidtfyn.dk samt den tilhørende Facebook gruppe ”Landet På Midtfyn”


Det er således kommunikationsgruppen kan opliste sine arbejdsopgaver i følgende punkter:


Kommunikationsgruppen varetager koordinering og styring af intern og ekstern kommunikation fra styregruppen, og arbejdsgrupper til alle medier.  


Kommunikationsgruppen sikrer en klar, sober og relativ ensartet kommunikationen om projekt Landet på Midtfyn, på relevante platforme.  


Kommunikationsgruppen er forbindelsesledet mellem Landet På Midtfyn og de skrevne medier.


Kommunikationsgruppen varetager styringen ved egen kraft eller ved kontrolleret uddelegering.


Formål.

Al kommunikation skal være med til at sikre projektet, samt understøtte det arbejde, der er påbegyndt i landsbyklyngen, i forhold til at stå sammen og stå stærkere.

At kommunikation har til hensigt at informere og involvere - både internt i klyngen og eksternt – potentielle tilflyttere, turister mm.


Kommunikationskanaler

Hjemmesiden ”www.landetpaamidtfyn.dk”

Facebooksiden ”Landet på Midtfyn”

Sognebladene og pressen  


Medlemmer af Kommunikationsgruppen er:

Frank Andersen  • Mette Hindhede  •  A.P. Andersen  •  Dan Jeppesen


Administratorer på Facebook er:

Frank Andersen  •  Mette Hindhede  •  Malene Aastrup  •  Dan Jeppesen