Landet På Midtfyn

En landsbyklynge

Gislev, Kværndrup og Ryslinge

Forsiden Videoteket Landsbyklyngen Attraktioner Kalender Kontakt os

Arbejdsgrupperne


Velkommen til siden, hvor der kan læses om lokal og kommunal udvikling. Stedet hvor der kan findes information og gode ideer til den lokale udviklingsplan.

Tillige er det her der findes inspiration for alle jer, der måtte have lyst til at skabe et projekt.


Landsbyklyngen er opbygget omkring de tre lokalråd, som alle har repræsentanter i styregruppen.

Ligesom styregruppen er repræsenteret af de tre sogne, Gislev, Kværndrup og Ryslinge.


Infrastrukturen


Forbedring af infrastrukturen og mulighederne for transport mellem byerne


– Kollektiv trafik, teletaxi, frivillig bus, udbygning af stisystemer (gerne helt til Ørbæk)


– Anlægge naturstier mellem de 3 byer


Kommunikation


At styrke den fælles kommunikation f.eks. ved en organisering, der kan sikre koordinering og gensidig orientering om, hvad der sker i hele området,


– Hvad gør vi hver især – allerede? Mangler der noget? Hvor henter vi information? Skal vi have en fælles aktivitetskalender? Kan vi informere i hinandens blade?


– Infotavler med fælles information


Erhvervssamarbejde


At styrke og udbygge erhvervssamarbejdet f.eks. ved et øget samarbejde eller sammenlægning af erhvervsforeningerne


– Styrke udbuddet af lokale arbejdspladser/ tiltrække virksomheder/ skabe lokale finansieringsmuligheder, bank eller rådgivning


 Involvering og anerkendelse


Der skal involveres flere målgrupper


– Alle foreninger skal have mulighed for at være med


– De unge skal


– Fokus på frivillighed, ildsjæle, motivation og anerkendelse


– Frivilligbank


 Bosætning


At styrke bosætningen og skabe positiv befolkningsudvikling f.eks. via fælles åbent hus arrangement eller bosætningsdage i de 3 landsbyer i samarbejde med medier, ejendomsmægler og kommune


– Fibernet kan måske påvirke de unges lyst til at bosætte sig i området


– By forskønnelse


 Fritidsaktiviteter


At styrke udbuddet af fritidsaktiviteter f.eks. ved at slå foreningerne sammen til en stor paraply-forening, det ville sikre bedre koordinering og information, og man kunne f.eks. ansætte medarbejdere til at tage sig af fundraising mm.


– Tilpasse træningstiderne til de nye skoleskemaer


– Samarbejde om håndbold (kun en harpiks hal)


– En hal til mere uorganiseret idræt som skater/klatrevæg og parkour


– Flere aktiviteter til ældre (billard)


– Fokus på at der er gode børne- og senioraktiviteter i alle tre byer


 


Forskellige samarbejdsmuligheder


-Mellem skolerne f.eks. om idrætstimerne, foredrag eller lignende.


-Lave 3 festivaller med forskelligt indhold


-Fælles deltagelse i Egeskov marked


-Fælles seniorhus m. it cafe


-Fællesarrangementer i det nye ”Mad hus i Gislev”


-Fælles kulturelle arrangementer kunst, drama og musik


-Fællesspisninger på tværs af byerne


Overnatning, turisme og lejrskole


Idrætscenter m. svømmehal i Sandager


 Metode ”At styrke det der allerede er stærkt – fokus på fortsat liv i alle tre landsbyer ”


Respekten for de enkelte byer og det, de allerede kan bør være udgangspunktet for arbejdet, fx er Ryslinge stærke på teater og kultur, har idræt på tværs og en skulpturpark, Gislev er stærke på holdsport, har scenen i børneskoven, Gislev cykling, Squaredance og blad, Kværndrup stærke på et bredt og mangfoldigt fritidsudbud, de har et fitnesscenter og et blad


 Ved mødets afslutning var der mulighed for at melde sig til arbejdet i styregruppen. Styregruppen bliver endelig etableret d. 5. oktober kl. 19 i Ryslinge Hallen. Der er stadig plads til flere.


 Der er også mulighed for at deltage i en gruppe, der arbejder med kommunikation eller en gruppe, der arbejder med borgerinvolvering.


 Fremadrettet


Styregruppen påbegynder arbejdet bl.a. ud fra de temaer I alle har været med til at pege på. Styregruppen vil gerne høre endnu flere borgeres holdninger til deres lokalområde, og derfor kommer der en spørgeskemaundersøgelse ud ligesom flere bliver inviteret ind til fokusgruppeinterview. Der vil blive indkaldt til endnu et borgermøde, når styregruppen har resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen og er klar til at pege på de områder, der skal indgå i det fremadrettede arbejde.


Hvis DU allerede nu har lyst til at arbejde videre med en eller flere af temaerne, er det selvfølgelig muligt.

DU må gerne melde tilbage, hvis du har særlig interesse i et eller flere temaer, så vil jeg hjælpe med at samle medlemmer til arbejdsgrupper hen ad vejen.Tilmeld dig til arbejdsgruppe