Landet På Midtfyn

En landsbyklynge

Gislev, Kværndrup og Ryslinge

Forsiden Videoteket Landsbyklyngen Attraktioner Kalender Kontakt os

Generelt om projektet


I projekt Landet på Midtfyn arbejder styregruppen med at styrke udviklingen i de enkelte landsbyer og i området som helhed. Udgangspunktet for samarbejdet er respekten for de enkelte byer.

Vi ønsker at styrke det, der allerede fungerer og at samarbejde om at fremme nye tiltag på tværs. Borgernes ønsker og behov er med til at sætte dagsordenen for arbejdet i landsbyklyngen.


I den indledende fase har borgerne peget på, at der er behov for at skabe en fælles organisering og en fælles kommunikationsplatform. Desuden er der fokus på at styrke bosætningen, erhvervssamarbejdet og samarbejdet mellem foreningerne i området.


Erhverv:

Erhverv spiller en væsentlig rolle for lokalområdet – et stærkt og samlet erhvervsliv er med til at styrke lokalområdet både udadtil og indadtil.

Det er med til at “brande” området og skaber arbejdspladser trækker ressourcer til. Styregruppen har derfor taget initiativ til at opsøge de erhvervsdrivende i området og indgå i dialog med dem om deres ønsker og behov fremadrettet.  


Der blev afholdt et møde med repræsentanter fra erhvervslivet fra både Gislev, Kværndrup og Ryslinge  d. 27. januar – der blev vendt mange spændende muligheder for et fremadrettet samarbejde – lige fra konkrete og praktiske samarbejder i forhold til fælles markedsføring eller lån, leje af materiale mm. til mere strategiske samarbejder med henblik på at styrke mulighederne for erhvervslivet i området.

Deltagerne på mødet blev enige om at mødes igen – og forhåbentlig tiltrække endnu flere erhvervsdrivende, der har lyst til og kan se styrken i at samarbejde. Derfor er der møde igen mandag d. 29.02 kl. 19.30 i Gislev forsamlingshus. Alle er velkomne – invitation følger.


Samarbejde med bestyrelsen for Ryslingehallerne:

Gode rammer for idræt og bevægelse spiller en væsentlig rolle for alle lokalområder – også for Gislev, Kværndrup og Ryslinge. Derfor har styregruppen bag Landet på Midtfyn også været i dialog med bestyrelsen for Ryslingehallerne om, hvordan man sammen kan skabe og udvikle de bedste rammer for idræt og bevægelse fremadrettet.

En samlet bestyrelse for Ryslingehallernes har givet udtryk for, at der er brug for at afklare de fremtidige muligheder for organisering, drift og udvikling af Ryslingehallerne – set i lyset af de besparelser Faaborg-Midtfyn kommune har varslet på halområdet.


Styregruppen bag Landet på Midtfyn har derfor besluttet at bidrage økonomisk til en proces, der kan være med til at afklare fremtiden for Ryslingehallerne.

Med afsæt i Ryslingehallernes udviklingsplan skal en arbejdsgruppe i de kommende måneder udarbejde realistiske modeller for organisering, drift og udvikling af de tre haller. Arbejdsgruppen består af en repræsentant fra Ryslingehallernes bestyrelse, 6 uvildige borgere fra de tre områder og en kommunal fritidskonsulent. Simon Rømer Roslyng, Teamleder og strategisk konsulent i DGI Faciliteter & Lokaludvikling ved DGI står i spidsen for arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen forventer at komme med deres bud på realistiske modeller inden Ryslingehallernes generalforsamling sidst i april.


Venlig hilsen

Lise Grønbæk

Lokaludviklingskonsulent