Landet På Midtfyn

En landsbyklynge

Gislev, Kværndrup og Ryslinge

Forsiden Videoteket Landsbyklyngen Attraktioner Kalender Kontakt os

Samarbejde med bestyrelsen for Ryslingehallerne:

Gode rammer for idræt og bevægelse spiller en væsentlig rolle for alle lokalområder – også for Gislev, Kværndrup og Ryslinge. Derfor har styregruppen bag Landet på Midtfyn også været i dialog med bestyrelsen for Ryslingehallerne om, hvordan man sammen kan skabe og udvikle de bedste rammer for idræt og bevægelse fremadrettet.

En samlet bestyrelse for Ryslingehallernes har givet udtryk for, at der er brug for at afklare de fremtidige muligheder for organisering, drift og udvikling af Ryslingehallerne – set i lyset af de besparelser Faaborg-Midtfyn kommune har varslet på halområdet.


Styregruppen bag Landet på Midtfyn har derfor besluttet at bidrage økonomisk til en proces, der kan være med til at afklare fremtiden for Ryslingehallerne.

Med afsæt i Ryslingehallernes udviklingsplan er der nu udarbejdet en plan for hallernes fremtid. En plan som indeholder væsentlige ændringer i den form for halpleje vi indtil nu har set.

Planen indebærer en opsplitning fra den nuværende halstruktur, med et fælles ejerskab, samt en fælles bestyrelse for de tre haller, til en selvstændig driftform for de tre haller, hvor hver hal bliver økonomisk er uafhængig af de to andre haller.

Dette vil i praksis sige, at hallerne bliver tre ”selvejende” institutioner, og drives som sådan.